Bröst Gap I Vardagens Aktiviteter Pictures

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

Erotisk Upplevd delaktighet i vardagliga aktiviteter vid skiftarbete Pictures

Background: Shift work is performed in different times, often in evenings and during weekends. Shift work contributes to reduced participation in everyday activities which in turn affects the quality of life and family life. Purpose: To describe the occupational performance and experience of participation in everyday activities among shift workers. Method: A questionnaire study Gap I Vardagens Aktiviteter made at an industrial workplace where 30 shift workers participated.

The aim of the instrument is to study participation in everyday activities by measuring what people do and to what extent they want to do it. Shift workers were divided into each shift in order to study variations in occupational performance. Collected and processed data is presented using descriptive statistics. Conclusion: Shift workers in the study have good participation in their everyday Free Porn Apps despite shift work.

Bakgrund: Skiftarbete är arbete som utförs Gap I Vardagens Aktiviteter rullande schema, ofta under kväll och helger. Den fysiska hälsan påverkas negativt vid denna typ Gap I Vardagens Aktiviteter arbete. Skiftarbete bidrar även till nedsatt delaktighet i vardagliga aktiviteter som därmed påverkar bland annat livskvalitet och familjeliv. Syfte: Att beskriva aktivitetsutförande och upplevelse av delaktighet i vardagliga aktiviteter bland skiftarbetare.

Metod: En enkätstudie gjordes på en industriarbetsplats i Jönköping där 30 skiftarbetare deltog. Instrumentet avser att studera delaktighet i vardagliga aktiviteter genom att mäta vad en person gör samt i vilken grad personen vill utföra aktiviteten. Skiftarbetare delades in Gap I Vardagens Aktiviteter respektive skift för att se variationer i aktivitetsutförande.

Insamlad och bearbetad data presenterades via deskriptiv statistik. Resultat: Skiftarbetarna utförde alla aktiviteter som ingick i instrumentet men upplevde olika nivåer av delaktighet. Flest aktivitetsgap fanns Simonetta Stefanelli Nude aktivitetskategorin I-ADL. Slutsats: Skiftarbetarna i studien upplever god delaktighet i sina vardagliga aktiviteter trots skiftarbete.

DiVA diva-portal. Please wait English Svenska Norsk. Cite Export. Rysk Kuse link. Citation style. Output format. Create Close. Rydå, Marita, extern universitets adjunkt. Wressle, Ewa. Upplevd delaktighet i vardagliga aktiviteter vid skiftarbete kB downloads.

The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available. Altmetric score. About DiVA Portal. About the DiVA Consortium. DiVA Logotyp.

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

Background: Shift work is performed in different times, often in evenings and during weekends.

Gap I Vardagens Aktiviteter

Occupational Gaps Questionnaire [OGQ] utvecklades för att undersöka i vilken grad personer deltar i de aktiviteter i dagliga livet som de vill önskar delta i, och det är det instrument jag kommer att använda för mitt projekt. OGQ består av frågorna “utför du aktiviteten?” och “vill du utföra aktiviteten?” för 30 aktiviteter – exempelvis: handla, sköta hemmets ekonomi, ha en hobby, läsa böcker, umgås med .

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

Gap I Vardagens Aktiviteter

01/01/ · Pris: kr., Skickas inom vardagar. Köp GAP i aktiviteter - instrument som mäter delaktighet genom att fånga skillnaden mellan vad klienten vill göra och faktiskt gör, version () av Gunilla Eriksson på skinnargarden.eu

Mina bibliotek. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Länka till posten. Öppettider, adress m. Sök vidare Hjälp Fler titlar av Eriksson, Gunilla, Stäng Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy.
2021 skinnargarden.eu